دانلود کتاب تربیت بدنی عمومی 1 ابوالفضل فراهانی

✅ خرید آنی با سریع ترین درگاه بانکی

💵 لینک دانلود بعد از خرید برای شما نمایش داده خواهد شد

✅ فایل به صورت PDF می باشد

✅ محتوای دانلودی شما دارای 78 صفحه است

تصاویر پیش نمایش فایل خریداری شده​​

کتاب تربیت بدنی عمومی 1 ابوالفضل فراهانی 78 صفحه PDF را برای شما دانشجویان آماده شده است.

دانلود کتاب تربیت بدنی ابوالفضل فراهانی

پی دی اف قابل سرچ تربیت بدنی عمومی ۱

تربیت بدنی عمومی 1 ابوالفضل فراهانی pdf

pdf تربیت بدنی ابوالفضل فراهانی

این اثر مطابق سر فصل شورای عالی برنامه ریزی در شش فصل به صورت خود آموز تدوین شده است. در فصل اول شمابا اصول فلسفه وهدف های تربیت بدنی آشنا میشوید .فصل دوم کتاب به معرفی اجزا وعوامل آمادگی جسمانی در ارتباط با سلامت عمومی و مهارت های ورزشی میپردازد .در فصل سوم تغذیه ومنابع انرژی در ورزش های مختلف به بحث گذاشته شده است.

فصل چهارم و پنجم به ترتیب به مباحث وضعیت وترکیب بدنی دو مشخصات کلی تمرین حرکات نرمشی و تقویتی اختصاص داده شده است پس از فراگیری موضوعات عمومی وپایه در پنج فصل اولیه کتاب در فصل آخر روش های خود آزمایی و ارزشیابی قابلیت های جسمانی را فرا خواهید گرفت.

فهرست مطالب کتاب تربیت بدنی عمومی 1 ابوالفضل فراهانی:

فصل اول:

  • اصول فلسفه وهدف های تربیتی 

فصل دوم:

  • آمادگی جسمانی وسلامت عمومی

فصل سوم: 

  • منابع انرژی وتغذیه در ورز ای مختلف 

فصل چهارم:

  • وضعیت وترکیب بدنی 

فصل پنجم:

  • مشخصات کلی تمرین حرکات نرمشی وفعالیت های تقویتی

فصل ششم:

  • اصول خودآزمایی جسمی وحرکتی